in Van Dale Hedendaags Nederlands:

ka-bi-net (het ~, ~ten)


  • de gezamenlijke ministers => ministerie, ministerraad, ministersploeg, regeringsploeg
  • bureau van bepaalde hooggeplaatste personen als de minister of de staatssecretaris
  • [Belg.] groep van persoonlijke medewerkers en adviseurs van een minister of staatssecretaris, die geen ambtenaar zijn en na zijn ambtsperiode het ministerie weer verlaten
  • kostbare, houten kast met deuren en laden
  • tentoonstellingszaal met een particuliere verzameling en die verzameling zelf
  • [Belg., niet alg.] praktijkruimte, praktijk

img-20140519-01247cropped-favicon.png